Vad krävs?

För att vi ska installera en automat krävs att din lokal eller fastighet passeras av mycket folk och att konsumtionen är hög i området. För att du ska få en lösning som passar dig och dina behov har vi tagit fram olika alternativ på automater. De har lite olika mått och krav på utrymmen. Gemensamt för allihop är att de kräver ADSL-access och tillgång till ett uttag med 220 volt. Vi tar hand om all montering, sköter underhållet och servar automaten vid behov.